Profil PKT-Consult

PKT- Consult løser opgaver indenfor el-branchen i forbindelse med  projektstyring, firmaudvikling og strategi. Vi har stor erfaring med personaleledelse og udvikling samt støtte til ledelsen i form af medarbejdersamtaler og kompetenceafklaring.

Arbejdsmiljø og SKS systemer udfærdiges i kvalitetsplatform fra Bureau Veritas.

Endelig deltager PKT- Consult gerne i bestyrelsesarbejde.

  

Værdigrundlag

 • Opgaver løses før de bliver til problemer og giver nye
 • Åbent-ligefremt-ærligt samarbejde giver resultater
 • Går ind i kundens virksomhedsorganisation og tager medansvar 
 • Bestyrelsesarbejde
 • Strategiudvikling
 • ISO 9001 - herunder køl
 • SKS/ KS udarbejdelse- el, VVS og kloak 
 • Projektledelse – Teamsammensætning – Opstartsseminarer – Risikoanalyser – Claims
 • Kvalitetssikring
 • Personaleudvikling
 • Salgssupport – Markedsanalyser – Prækvalifikation – Tilbud – Kontraktforhandling
 • Indkøbssupport